Jak STEAMulujemy?

Wierzymy, że dla rozwoju Polski kluczowa jest jakość edukacji w naszym kraju. Dlatego właśnie stawiamy na propagowanie STEAM - czyli najnowocześniejszego i najbardziej efektywnego podejścia do uczenia! Oto, jak STEAMulujemy Polskę:

STEAM-LABY

Laboratoria nowoczesnej edukacji

STEAMulatony

Konferencje, warsztaty, publikacje

STEAMulacje

Konsultacje w obszarze edukacji STEAM

STEAMOWE Przedszkola

Przedszkola realizujące podejście STEAM

STEAMOWE Szkoły

Szkoły wszystkich typów realizujące podejście STEAM

STEAMOWE Uczelnie

Uczelnie wyższe realizujące podejście STEAM

Systemy edukacji ulegają obecnie na całym świecie znaczącym przeobrażeniom w związku z rewolucją przemysłową 4.0 i koniecznością lepszego dostosowania założeń polityki oświatowej do potrzeb rynku pracy. Kluczowe stają się kompetencje XXI wieku, które – w dużym uproszczeniu – można sprowadzić do dwóch najważniejszych filarów – kompetencji cyfrowych/technologicznych i kompetencji społecznych/humanistycznych. Do tej pory systemy edukacji  w znikomym stopniu rozwijały tak jedne jak i drugie, przykładając zbyt dużą wagę do indywidualnego przyswajania przez uczniów wiedzy encyklopedycznej, w ramach tzw. „wyścigu szczurów”. Brak zachęt dla nauczycieli i uczniów do zgłębiania kluczowych obszarów edukacji z perspektywy Gospodarki opartej na Wiedzy – czyli STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) – powoduje, że stosunkowo mało osób zasila te branże. Negatywnie postrzegane jest również kształcenie zawodowe, co powoduje nadpodaż absolwentów z wykształceniem ogólnym w stosunku do tych z wykształceniem technicznym i zawodowym. Z tego powodu postępuje narastające oderwanie realiów szkolnych od wymogów rynku pracy, co grozi bardzo niepokojącymi zjawiskami, a docelowo zapaścią funkcjonowania całego państwa. Dlatego właśnie w marcu 2018 roku powołany został do życia program STEAM Polska – który ma za zadanie pomóc polskim placówkom edukacyjnym stać się najlepiej dostosowanymi do wymogów współczesnego rynku i społeczeństwa, a docelowo – najbardziej nowoczesnymi na świecie!

Aktualności

Co nowego w projekcie?
Uncategorized

Zostań z nami STEAM Masterem!

Pierwszy raz w Polsce: Program Certyfikacyjny pozwalający na zdobycie kompetencji do uczenia w metodologii STEAM                Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane projektowaniem oraz realizacją zajęć w modelu STEAM: nauczycieli, wykładowców, Czytaj więcej…

Bądź w kontakcie

Poniżej nasze namiary

Masz pytania?

Marta Czapińska, +48 513 662 364,

MartaCzapinska@steampolska.pl

Skontaktuj się z nami