STEAM jest ogólnoświatowym trendem w edukacji, rozwijającym się już od 20 lat. Jest to metoda, która polega na łączeniu w procesach dydaktycznych pięciu głównych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Stawia ona ucznia w roli badacza, odkrywcy, projektanta i wykonawcy, który wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę do tworzenia własnych rozwiązań, projektów i innowacji. W modelu STEAM uczniowie pracują twórczo, podejmują ryzyko, angażują się w eksperymentalne uczenie się, rozwiązują problemy, współpracują, mają przestrzeń na popełnianie błędów oraz uczenia się na ich podstawie. Nauka w modelu STEAM to rozwijanie indywidualnych talentów każdego z uczniów oraz jednoczesny rozwój zarówno kompetencji cyfrowych/technologicznych jak i społecznych/humanistycznych. Podejście STEAM jest obecnie najbardziej rozwiniętym podejściem do uczenia kompetencji XXI wieku – i jako takie wymaga narzędzi również na miarę XXI wieku (tabletów, komputerów, robotów, układów scalonych, IoT, drukarek 3D, tablic interaktywnych, ploterów, etc.). Od września 2016 roku działa pierwszy i jedyny w Polsce EduLab – Laboratorium Edukacji Przyszłości, utworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe/ PAN – w którym opracowywane są metody uczenia (się) oparte o podejście STEAM. – istnieje zatem już lokalnie opracowany know-how i know-who, scenariusze zajęć w oparciu o polską podstawę programową, specyfikacje narzędzi i pomocy dydaktycznych – jednym słowem – wszystko, co potrzebne jest do utworzenia analogicznych laboratoriów edukacji przyszłości na poziomie każdej placówki edukacyjnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej, gdyż zainteresowanie przedmiotami STEAM rozwija się najsilniej w grupie wiekowej 9-13 lat.