STEAM-LAB to strefa działań edukacyjnych na miarę XXI wieku. To nowoczesna otwarta przestrzeń przeznaczona do prowadzenia multidyscyplinarnych projektów kształtujących kompetencje przyszłości. To strefa projektów edukacyjnych dających możliwość eksperymentowania zarówno z najnowszymi technologiami – jak AR, VR, IoT, Druk 3D,  jak i tymi bardziej tradycyjnymi, takim jak stolarka, szycie, rzeźbienie czy modelowanie – w duchu „makerspace”. W STEAM-LABIE realizowane są innowacyjne scenariusze zajęć – przygody edukacyjne łączące elementy gier edukacyjnych oraz pracy projektowej z wykorzystaniem nowoczesnych interfejsów angażujących różne systemy percepcyjne człowieka.

Nauka w STEAM-LABACH rozwija kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje technologiczne, projektowe i społeczne oraz wiarę w siebie i świadomość swoich mocnych stron i talentów. W STEAM-LABACH kluczowa jest efektywna współpraca i otwarta komunikacja – akronim STEAM można w tym kontekście odczytywać zatem jako Super Team –  Super Zespół – który dzięki komplementarnym umiejętnościom i mocnym stronom swoich członków oraz pełnej synergii – jest w stanie rozwiązać każdy problem i stawić czoła każdemu wyzwaniu!

STEAM-LABY mogą występować w różnych wariantach – w zależności od grupy wiekowej użytkowników oraz specyfiki merytorycznej realizowanych w nim projektów, czyli tzw. „inteligentnych specjalizacji”. Mogą być zorientowane pod różnymi kątami, akcentować raz bardziej aspekty naukowe, raz techniczne, innym razem artystyczne, społeczne czy biznesowe. Mogą być tworzone na poziomie przedszkoli, szkół wszystkich typów i etapów, uczelni, firm oraz samorządów. Propagując ideę spersonalizowanej edukacji komplementarnej z potrzebami rynku pracy – same wymagają wysokiego stopnia spersonalizowania i wyspecjalizowania w zależności od lokalnych potrzeb.