Instytucja szkoły publicznej – stworzonej na potrzeby drugiej rewolucji przemysłowej – niestety nie wyewulowała przez ostatnie 200 lat w wystarczajcym stopniu. Mimo, że świat i rynek pracy wymagają dzisiaj – w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – zupełnie innego zestawu wiedzy umiejętności – w przeważającej liczbie szkół nadal obowiązuje pruski model nauczania. Uczniowie traktowani są jak puste pojemniki, w które nauczyciel ma wlać zazwyczaj niepowiązane ze sobą informacje z poszczególnych dziedzin w oparciu o podstawę programową.

Jeżeli Polska ma mieć znaczenie na arenie nowoczesnych gospodarek opartych o wiedzę – nadszedł najwyższy czas na gruntowne przemodelowanie systemu edukacji w naszym kraju. A najlepsze podstawy dla zapewnienia sukcesu tego przedsięwzięcia gwarantuje podejście STEAM.

W ciągu ostatnich 2 lat Dyrektor Merytoryczna STEAM Polska – Prof. Marlena Plebańska – przeprowadziła kilkanaście modelowych pilotażowych wdrożeń strategii STEAMowych w publicznych i prywatnych szkołach z całej Polski. Na bazie tych doświadczeń, w ścisłej współpracy z pierwszym w Polsce Laboratorium Edukacji Przyszłości – EduLabem – modelową placówką Polskiej Akademii Nauk/PCSS – proponujemy dzisiaj wszystkim zainteresowanym szkołom implementację tego podejścia. Zapraszamy do kontaktu!