Konsultacje i doradztwo strategiczne w zakresie wdrażania i rozwoju narzędzi i metodologii STEAM w placówkach edukacyjnych, firmach, organizacjach pozarządowych, jednostkach centralnych i samorządowych. Certyfikowanie placówek i ludzi.